Bedrijfsprofiel Wie zijn wij?
 

De geschiedenis
Omstreeks 1975 zet Terberg de eerste schreden in de wereld van de besturingen, later zal blijken dat dit het begin is van het tot stand komen van Terberg Besturingstechniek.
Het eerste project is het maken van een besturingskast, bestemd voor de IJsselsteinse steenfabriek. In de opvolgende jaren worden er steeds meer besturingen ontworpen, voornamelijk bestemd voor zwembaden.

Omstreeks 1980 worden de besturingen van de zwembaden steeds meer geautomatiseerd, Terberg ontwikkelt een PLC-systeem met zelf geschreven software. Algemene zwembad en golfslagbad besturingen worden een specialiteit van Terberg.

De vraag naar de PLC besturingen groeit enorm, wat in 1989 resulteert in de zelfstandige afdeling Besturing & Automatisering.
In de navolgende jaren worden er vele projecten en ontwikkelingen gedaan, in zwembaden, warmtekrachtkoppelingen, c.v.-installaties en oliefiltratiesystemen.

Op verzoek van een Engelse klant ontwerpt Terberg een besturing voor een op aardgas gestookte Caterpillar motor. Deze motor moest voor warmte en elektriciteit binnen gebouwen zorgen en moest een hoog rendement hebben waardoor er hoge specifieke eisen aan het ontwerp werden gesteld.
Het ontwerp van de motorbesturing en het hoge rendement van de motor werd een succes, waarna er meer projecten met motorbesturingen en complete gebouwbeheersystemen worden verzorgd in bijvoorbeeld diverse andere Europese ziekenhuizen.

Door de ontwikkelingen in de techniek worden er veel ontwikkelingen gedaan, onder andere in twee-draads communicatie tussen PLC-besturing en ingangs- en uitgangsmodules, touchscreens en analoge regelingen. Door tekortkomingen van PLC-besturingen ontwikkelt Besturing & Automatisering in 1992 een eigen op een microprocessor gebaseerde besturing. De SBC (Single Board Computer). De SBC gebruikt CAN (Controller Area Network) om te communiceren met de ingangs- en uitgangsmodules.

Door de groei van Besturing & Automatisering ontstaat de behoefte om zelfstandig verder te gaan, daarom wordt in mei 1994 Terberg Besturingstechniek bv. opgericht.
Door de groei van Terberg Besturingstechniek bv. en het modulaire karakter van de besturing worden de activiteiten al snel uitgebreid. Voor betoncentrales worden complete besturingen gemaakt welke wegen, mengen en vervoeren.

In de navolgende jaren wordt de motorbesturing het hoofdproduct van Terberg Besturingstechniek bv. De besturingen worden wereldwijdgeleverd en er wordt voor gekozen het bedrijf een internationale benaming te geven, Terberg Control Systems.
Sinds enkele jaren wordt er naast motorbesturingen steeds meer gedaan voor de automotive industrie. Vuilniswagen beladingsystemen, hoogteregelingen en stuurregelingen zijn enkele voorbeelden van ontwikkelingen.

Door de groei en specialisme van diverse afdelingen wordt besloten op 1 januari 2008 het bedrijf op te splitsen in diverse ondernemingen, om zodoende de klant beter van dienst te kunnen zijn. Terberg Besturingstechniek wordt een holding waar Terberg Automotive, Terberg Control Systems en Terberg Electronics onder vallen. Terberg Automotive richt zich op activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van automotive en industriële toepassingen. Terberg Control Systems gaat verder met de besturing van energieopwekkingen. Terberg Electronics is verantwoordelijk voor de productie van de in huis ontwikkelde hardware.

Het heden
Terberg Automotive ontwikkeld op dit moment naast de activiteiten in de automotive branche speciale modules voor de industrie. Door de modulaire opbouw van het systeem kunnen systemen van klein tot zeer groot worden gebouwd, zelfs voor betoncentrales met ongeveer duizend I/O punten. Terberg Automotive ontwerpt maatwerk printen voor systemen waar de modulaire modules niet praktisch toepasbaar zijn. Door de jarenlange kennis, ervaring en de wil om innovatief bezig te blijven, zullen wij ook in de toekomst onze klanten van kwalitatief hoogstaande oplossingen blijven voorzien.